Ens locals

Ajuts públics per a modernització de les estructures de gestió artística en l'àmbit de les arts escèniques i de la música

Línia

Destinada a la digitalització, creació de continguts, desenvolupament de plataformes i eines digitals per a la gestió o el streaming. La digitalització de fons, adquisició d'equips, projectes digitals, la transició i cohesió territorial (mesures per reduir la petjada de carboni d'estructures, producció i gestió musical o artística).

Beneficiaris

Entitats públiques o privades del sector, associacions no lucratives i fundacions, i altres persones físiques o jurídiques.

Data límit per la presentació

26/01/2022

Import de la convocatòria

17,93 milions d'€.

Enllaç

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/23/cud1448