Ens locals

Ajuts per a certificacions internacionals del programa 'Mentoring i Suport a la Internacionalització de la Pime'

Línia

L'objectiu d'aquesta línia és donar suport a les empreses espanyoles en l'obtenció de les certificacions per a la comercialització internacional dels seus productes i serveis fora de la Unió Europea, amb la finalitat de facilitar l'accés a nous mercats i/o clients, així com millorar el valor afegit de les seves exportacions.

Beneficiaris

Les entitats beneficiàries han de ser pimes, inscrites al cens de l'IAE. Queden exceptuades les empreses que operin en els sectors de la pesca, l'agricultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles.

Data límit de presentació

El termini de presentació és del 12 de juny al 30 de setembre de 2023.

Import de la convocatòria

9.100.000 euros

Enllaç

https://sede.camara.es/sede/tramites/TR0000004989