Ens locals

Convocatòria per a la concessió d’ajuts per a incentivar la consolidació investigadora del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació

Línia

La finalitat dels ajuts és fomentar la consolidació de la carrera professional de persones investigadores, nacionals i estrangeres, per tal que puguin desenvolupar la seva carrera professional dins del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI), incentivant la creació de places de caràcter permanent en les institucions d’adscripció i facilitant l’inici o a consolidació d’una línia de recerca mitjançant el finançament d’un projecte propi d’R+D+i, així com l’adequació i renovació dels espais i laboratoris i la millora de l’equipament necessari per a l’execució.  

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaris els organismes de recerca i de difusió de coneixements següents: 

  • Organismes públics de recerca  
  • Universitats públiques, instituts universitaris i universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i 
  • Entitats i institucions sanitàries públiques i privades vinculades o conertades amb el Sistema Nacional de Salut amb activitat d’R+D+i 
  • Centres tecnològics d’àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d’àmbit estatal. 
  • Altres centres públics d’R+D+i 
  • Centres privats d’R+D+i  

Data límit per la presentació

24 de novembre de 2022 (14.00h)

Import de la convocatòria

76.000.000 euros

Enllaç

BOE Extracte de la resolució de 7 d'octubre de 2022