Ens locals

Obre la segona convocatòria del Programa Primera Experiència Professional en les Administracions Públiques

Línia

A través del programa de primera experiència, es cobriran preferentment llocs en tasques relacionades amb la transició ecològica i l’economia verda, la digitalització de serveis, la cohesió social (atenció a la dependència i intervenció amb col·lectius vulnerables i rehabilitació d’entorns i habitatge) i el desenvolupament local rural.

  

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries de la subvenció les següents entitats, que contractin persones joves treballadores aturades, majors de 16 i menors de 30 anys:  

  • Els òrgans de l'administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes públics vinculats o dependents
  • Les altres entitats del sector públic institucional de Catalunya
  • Les corporacions locals catalanes i/o entitats dependents o vinculades a aquestes.

Aquesta convocatòria inclou les corporacions locals i les universitats públiques catalanes.

 

 

 

Data límit de presentació

15 dies a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de convocatòria (publicada el 21 de novembre de 2022)

 

Import de la convocatòria

13.042.339,40 euros

Enllaç

DOGC