Ens locals

Ajut a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació de noves Aula Mentar

Línia

Ajudes a entitats locals per a la creació d'Aules Mentor, que pretenen donar suport a la millora de competències digitals i qualificació professional de la seva població adulta, mitjançant una formació oberta, flexible i a través d'internet, sobretot si estan afectades per la despoblació i pretenen reforçar els actius del món rural.

Beneficiaris

Municipis, províncies, comarques i agrupacions de municipis, comunitats autònomes, àrees i mancomunitats i altres entitats dependents d'entitats locals encarregats de serveis educatius i programes d'educació no formal per a adults, formació professional i/o formació per treballs o formació anàloga.

Data límit per la presentació

22/04/2022.

Import de la convocatòria

1,8 milions d'€ (450 mòduls de 4.000€ cada un)

Enllaç

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/organizaciones-fundaciones-empresas/ayudas-subvenciones/aula-mentor-creacion.html