Ens locals

Convocatòria de subvencions per reforçar la connectivitat en polígons industrials i centres logístics

Línia

l’objecte de les subvencions és executar la inversió C15.I2, “Accions de reforç de la connectivitat en centres de referència, motors socioeconòmics i projectes tractors de digitalització sectorial”, del component 15 del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que inclou accions de reforç de la connectivitat en polígons industrials i centres logístics (Programa ÚNICO - indústria i empreses). 

Beneficiaris

Les comunitats de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal, les agrupacions de propietaris i les persones jurídiques o entitats vinculades a la gestió, el funcionament o la dinamització d'un polígon industrial o centre logístic, incloses les entitats de conservació. 

Les persones físiques i jurídiques titulars de béns immobles situats en un àmbit material d'actuació o, si escau, en les zones industrials adjacents, i també les comunitats de propietaris subjectes al règim de propietat horitzontal. 

Data límit de presentació

31 d'octubre de 2023 (o fins a esgotar pressupost)

Import de la convocatòria

2.775.181,15 euros

Enllaç

DOGC