Ens locals

Programa Darrera Milla per a la digitalització de les pymes turístiques

Línia

La digitalització del sector turístic es considera clau per seguir atraient turistes cada vegada més hiperconnectats i amb estades de més valor afegit. Per això, el Pla de Modernització i Competitivitat del sector turístic, finançat amb els fons Next Generation EU, dedica una atenció preferent a la digitalització d'empreses i destinacions turístiques.

Beneficiaris

Les empreses del sector turístic, definides a l'article 3 de la mateixa llei, sempre que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a l'estat espanyol. 

Data límit per la presentació

02/07/2022

Import de la convocatòria

25.000.000€

Enllaç

https://www.segittur.es/ayudas-next-generation/25-millones-en-ayudas-para-digitalizar-empresas-del-sector/