Ens locals

Subvencions per a ajuts dins del Subprograma Estatal d'Infraestructures i Equipament Cientificotècnic de l'Acció Estratègica en Salut 2021-2023

Línia

Segueix les següents actuacions:

a) Infraestructures Científiques Singulars del Sistema Nacional de Salut (SNS).

b) Adquisició d' Equipament i Infraestructures cientificotècnica.

 

Beneficiaris

-Els instituts d' investigació sanitària acreditats per ordre ministerial (IIS).

-Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínica assistencial: hospitals, centres d' atenció primària, altres centres assistencials diferents dels anteriors amb llicència d' activitat sanitària expedida per l' autoritat competent.

-Les entitats i institucions sanitàries públiques sense llicència d' activitat sanitària, però amb activitat d' R + D + I demostrable en l' àrea de coneixement de Salut Pública.

 

Data límit per la presentació

Del 21/07 al 17/08

 

Import de la convocatòria

15.000.000 euros

 

Enllaç

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-B-2022-22887.pdf