Ens locals

Segona convocatòria de subvencions per reforçar la connectivitat en polígons industrials i centres logístics

Línia

Ajuts que tenen com a objectiu potenciar la connectivitat i el desplegament d'infraestructures de xarxa en polígons industrials i centres logístics i en altres àrees amb activitat econòmica, especialment en àmbits rurals i zones afectades pel repte demogràfic. Volen impulsar la societat del gigabit i oferir solucions de connectivitat a projectes de caràcter innovador de digitalització sectorial.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions les persones físiques o jurídiques que tenen la condició d'operador degudament habilitat, d'acord amb el que estableixen els articles 6 i 7 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions.

Data límit de presentació

20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la publicació de la convocatòria al DOGC (publicació el 31 de maig de 2023).

Import de la convocatòria

5.000.000 euros

Enllaç

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=961652