Ens locals

Ajuts del Programa d'Incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (CE Implementa)

Línia

Convocatòria per a la concessió d'ajuts del Programa d'Incentius a projectes pilot singulars de comunitats energètiques (CE Implementa) per a enfortir el sistema de suport als actors interessats en la creació i desenvolupament de comunitats energètiques Es convoquen dues línies una per aproximadament 21 projectes petits (màx 1 M€) i una altra per a gairebé una vintena de projectes mitjans i grans (més de 1 M€)

Beneficiaris

Comunitats energètiques (entesa com a persona jurídica basada en la participació oberta i voluntària, efectivament controlada per socis o membres que siguin persones físiques, pimes o entitats locals, que desenvolupi projectes d'energies renovables, eficiència energètica i/o mobilitat sostenible que siguin propietat d'aquesta persona jurídica i que tinguin com a finalitat primordial proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus socis o membres)

Data límit per la presentació

01/03/2022

Import de la convocatòria

40 milions d'€.

Enllaç

https://boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21343.pdf