Ens locals

Subvencions de l'eco-incentiu per a l'impuls del transport marítim de mercaderies basat en el mèrit ambiental i socioeconòmic i convocatòria per a la selecció d'entitats col·laboradores que participaran en la seva gestió

Línia

El programa d'eco-incentius té per objecte subvencionar el desenvolupament i ús de serveis de transport de mercaderies de forma proporcional a un mèrit socioeconòmic i ambiental demostrat, mesurat com a reducció de costos externs del mode marítim respecte del mode carretera.

Beneficiaris

Empreses de transport de mercaderies per carretera en qualitat d'usuaris (subvencions a la demanda), mentre que les empreses que presten el servei de transport marítim de mercaderies participaran en la gestió en la condició d'entitats col·laboradores.

Data límit per la presentació

27/05/2022.

Import de la convocatòria

60 milions d'€.

Enllaç

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2022/050522-prtr-eco-incentivos-maritimos.aspx