Ens locals

Segona convocatòria de subvencions per a l’elaboració de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua

Línia

La finalitat  és la elaboració de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries, per a les actuacions incloses en els projectes que es desenvolupin en el seu àmbit territorial: 

  • Les persones jurídiques o les unions temporals d’empreses, que siguin operadores, titulars o tinguin les competències, en qualsevol tipus de modalitat en els serveis d’abastament, sanejament o depuració d’aigües residuals urbanes en un o diversos termes municipals 
  • Agrupacions de sol·licitants formades per dos o més subjectes  

Per a optar a aquests ajuts, cada projecte haurà d’incloure un o diversos termes municipals, de manera que, individualment o de forma conjunta (incloent les entitats supramunicipals amb personalitat jurídica), el projecte seleccionat atengui, com a mínim, a una població permanent no inferior a 20.000 habitants.  

 

Termini de presentació

13 de desembre de 2023

Import de la convocatòria

200.000.000 euros

Enllaç

BOE

Infografia

Cliqueu per descarregar el pdf