Ens locals

Convocatòria d'ajuts a actuacions integrals de la cadena industrial del vehicle elèctric - PERTE Vehicle Elèctric i Connectat

Línia

L'objecte d'aquesta convocatòria és realitzar actuacions integrals de la cadena industrial del vehicle elèctric i connectats dins del Projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica en el sector del vehicle elèctric i connectat.

Beneficiaris

Persones jurídiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites al registre corresponent, amb independència de la seva forma jurídica.

Data límit per la presentació

17/05/2022.

Import de la convocatòria

10 milions d'€

Enllaç

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220318_perte-vec