Ens locals

Programa d'incentius 3: "Grans demostradors d'electròlisi i projectes innovadors de producció d'hidrogen renovable", inclòs en el marc dels programes d'incentius a la cadena de valor innovadora i de coneixement de l'hidrogen renovable

Línia

Projectes demostradors d'electròlisi a gran escala, en la línia dels reptes associats amb l'R+D+i i la industrialització d'electrolitzadors per a produir hidrogen renovable, el desplegament de solucions i la seva integració completa en contextos industrials. Els objectes són tant el desenvolupament d'un primer prototip d'electrolitzador que inclogui elements d'avenç respecte a l'estat de l'art actual d'aspectes de fabricació i/o disseny com les demostracions de grans electrolitzadors en contextos reals i operacionals en aplicacions industrials on hi hagi un alt consum d'hidrogen o per a usos energètics en demandes tèrmiques d'alta temperatura per a la substitució de combustibles fòssils. Es prestarà especial atenció a projectes d'integració sectorial intel·ligent i el seu desplegament en entorns industrials.

Beneficiaris

Empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa), incloses les associacions empresarials. Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb o sense personalitat jurídica pròpia (que han de comptar almenys amb una pime).

Data límit per la presentació

07/06/2022.

Import de la convocatòria

100 milions d'€

Enllaç

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/DRU/713/programa-de-incentivos-3-grandes-demostradores-de-electrolisis-y-proyectos-innovadores-de-produccion-de-hidrogeno-renovable-incluido-en-el-marco-de-los-programas-de-incentivos-a-la-cadena-de-valor-innovadora-y-de-conocimiento-del-hidrogeno-renovable