Ens locals

Convocatòria de subvencions per a la millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis

Línia

Aquests ajuts tenen com a finalitat compensar les despeses derivades de la millora de les instal·lacions de telecomunicacions en les edificacions subjectes al règim de propietat horitzontal que no disposin d’una infraestructura comuna de telecomunicacions, pel fet d’haver estat construïdes amb anterioritat a l’any 2000. També pretenen fomentar la retirada d’antenes i cablejat en desús de ràdio i televisió, la substitució de sistemes individuals de recepció de ràdio i televisió i d'instal·lacions antigues de recepció col·lectiva per sistemes comuns de recepció col·lectiva actualitzats que, conjuntament amb la instal·lació de xarxes de fibra òptica o cable coaxial a l'interior de les edificacions i de xarxes multioperador en urbanitzacions, compleixin, en allò que sigui aplicable, el que preveu la normativa vigent en matèria d'infraestructures comunes de telecomunicacions. 

 

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions regulades en les bases les comunitats de propietaris d’un edifici o conjunt d’edificacions subjectes al règim de propietat horitzontal.

 

 

 

Data límit de presentació

 

30 de juny de 2023

 

Import de la convocatòria

11.835.648 euros 

 

Enllaç

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=937093