Ens locals

Convocatòria 2022 d'ajuts a projectes de RDI de la Indústria Connectada 4.0

Línia

Desenvolupament de projectes de recerca industrial, projectes de desenvolupament experimental, així com també projectes d'innovació en matèria d'organització i processos, en l'àmbit de la Indústria Connectada 4.0 i tendents al compliment dels objectius de la mateixa. 

Beneficiaris

Societats que no formin part del sector públic i que desenvolupin una activitat industrial al menys 3 anys abans de la data límit de sol·licitud de l'ajut. A més, han de complir totes les condicions establertes a les bases reguladores.

Data límit per la presentació

17/05/2022.

Import de la convocatòria

140 milions d'€ (100 milions en forma de préstec i 40 milions en forma de subvenció).

Enllaç

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220413_NGEU_ACTIVA_financiacion