Ens locals

Subvencions NGEU per a formació professional per a l'ocupació de competències digitals per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere dels programes de formació

Línia

Són accions formatives de formació no formal, amb una durada de 40 hores, no conduents a certificats de professionalitat de l'àmbit digital, orientades a l'adquisició i millora de competències professionals relacionades amb els canvis tecnològics i la transformació digital empresarial i l'emprenedoria, adreçades prioritàriament a dones no ocupades residents preferentment en municipis de menys de 30.000 habitants, de forma que les capaciti per al desenvolupament professional i la inserció laboral. 

 

Beneficiaris

Els programes de formació per cobrir necessitats específiques estan adreçats a determinats col·lectius, sectors productius o serveis i són els següents:   

  • Necessitats detectades en els itineraris personalitzats d'inserció.   
  • Finalització d'itineraris formatius incomplets, per a l'assoliment de la corresponent qualificació professional.   
  • Carències formatives detectades en col·lectius concrets   
  • Demandes de formació concretes identificades en un sector o en un territori  

 

Data límit de presentació

Presentació de sol·licituds és del 12 al 26 de setembre de 2022, ambdós inclosos. 

 

Import de la convocatòria

17.198.984,00€    

Enllaç

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fon…