Ens locals

Convocatòria d’ajuts per a projectes innovadors d’emmagatzematge elèctric independent i emmagatzematge tèrmic

Línia

La convocatòria es destinarà a projectes innovadors d’emmagatzematge energètic en les següents modalitats:

  • Emmagatzematge elèctric independent o “stand-alone”, connectats a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica
  • Emmagatzematge tèrmic

Beneficiaris

Podran optar a la condició d’entitats beneficiàries dels ajuts les empreses, universitats, centres de recerca o tecnològics, així com les agrupacions que compleixin amb les condicions establertes a les bases reguladores. 

 

Termini de presentació

Del 20 de setembre de 2023 fins al 18 d’octubre de 2023

Import de la convocatòria

180.000.000 euros

Enllaç

BOE