Ens locals

Subvencions a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d'animals vius

Línia

Subvencions a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport por carretera d'animals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construcció de nous centres de neteja i desinfecció corresponents a 2022.

Beneficiaris

Pimes i persones físiques que desenvolupen activitat econòmica, gran empresa.

Data límit per la presentació

23/05/2022.

Import de la convocatòria

468.075,93€

Enllaç

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616025