Ens locals

Ajuts per a l'obertura d'oficines Accelera PIME

Línia

Creació de la Xarxa d'Oficines Accelera Pime per a entorns rurals (municipis 20.000 habitants) dins del Programa Accelera Pime per impulsar l'adopció de les tecnologies per les empreses espanyoles, principalment pimes, autònoms i emprenedors.

Beneficiaris

Diputacions provincials, CA uniprovincials, Comarques, Cabildos, Consells o Mancomunitats, Centres tecnològics o de suport a la innovació tecnològica, col·legis professionals i associacions professionals o empresarials

Data límit per la presentació

22/02/2022

Import de la convocatòria

23,5 milions d'€.

Enllaç

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-2021-para-la-creacion-de-la-red-de-oficinas-acelera-pyme-para