Ens locals

Projecte del pla d'acció sobre el Delta de l'Ebre

Línia

La Secretaria d'Estat de Medi Ambient licita el contracte per dur a terme el Projecte del pla d'acció sobre el Delta de l'Ebre, que inclou la posada en marxa de nous punts de control prioritzats de la Xarxa d'Indicadors Ambientals del Delta de l'Ebre (RIADE) (TA/DELTEBRE i altres).

Aquesta licitació s'emmarca dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea amb Fons Next Generation EU.

Data límit de presentació

7 de setembre de 2023 a les 14.59h.

Import de la licitació

826.379,39 euros

Enllaç

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-20447