Ens locals

Convocatòria de subvencions per a Plataformes ISCIII de suport a l’R+D+i en Biomedicina i Ciències de la Salut.

Línia

L’objecte de la convocatòria és el finançament d’unitats vinculades a cada una de les Plataformes ISCIII de suport a l’R+D+i en Biomedicina i ciències de la Salut, concretament: 

 • Plataforma ISCIII de Biomodels i Biobancs 
 • Plataforma ISCIII de Dinamització i Innovació de les capacitats industrials del Sistema Nacional de Salut (SNS) i la seva transferència efectiva al sector productiu 
 • Plataforma ISCIII de suport per a la recerca Clínica 

Beneficiaris

Podran ser entitats beneficiàries d’aquesta actuació les entitats que desenvolupin activitats d’R+D+i en Biomedicina o en ciències i Tecnologies de la Salut, i que siguin una d’aquestes tipologies de centres:

 • Instituts de recerca sanitària acreditats per ordre ministerial
 • Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínica assistencial
 • Les entitats i institucions sanitàries públiques sense llicència d’activitat sanitària, però amb activitat d’R+D+i demostrable en l’àrea de coneixement de Salut Pública
 • Entitats i institucions sanitàries privades, amb llicència d’activitat sanitària, vinculades o concertades a l’SNS
 • Organismes Públics de Recerca definits a l’article 47 de la Llei 14/2011, d’1 de juny
 • Les universitats públiques i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D
 • Altres centres públics d’R+D de recerca i de difusió de coneixements i d’infraestructures de recerca, amb personalitat jurídica pròpia, diferents als Organismes Públics de Recerca, vinculats o dependents de l’Administració Genera de l’Estat o de d’altres Administracions públiques i els seus organismes. 
 • Les entitats públiques i privades sense afany de lucre que realitzin i/o gestionin activitats d’R+D
 • Els consorcis públics i els consorcis públics estatals amb activitat d’R+D en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut
 • Altres unitats de l’Administració sanitària

Les entitats sol·licitants podran optar entre dues modalitats de propostes: individual (un sol centre sol·licitant) o integrada (diversos centres sol·licitants). 

Data límit de presentació

12 de setembre de 2023

Import de la convocatòria

30.000.000 euros

Enllaç

BOE