Ens locals

Convocatòria TandEM 2022

Línia

Finançament pel SEPE del Programa TàndEM en entitats del sector públic estatal de formació, en alternança amb l'ocupació, per a joves menors de 30 anys sense qualificació per a la formació objecte del projecte TàndEM. La finalitat d'aquest projecte és facilitar la inserció laboral en ocupacions relatives a la transició ecològica i l'economia verda i la digitalització dels serveis.

Beneficiaris

Podran beneficiar-se els òrgans, organismes i altres entitats del sector públic estatal, així com les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que promoguin projectes del Programa TàndEM, que s'obliguin a implementar un projecte mixt d' ocupació.

Data límit per la presentació

31/08/2022

Import de la convocatòria

80.000.000€

Enllaç

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2022/Mayo/&detail=Abierto_el_plazo_de_la_convocatoria_TandEM_2022_del_Plan_de_Recuperacion-