Ens locals

Ajuts per a l’obertura de mercats exteriors el 2022

Línia

La finalitat de la convocatòria és atorgar les línies d’ajuts “Línia Exportadors” i “Línia Indicacions Geogràfiques” per a la realització d’actuacions dins dels processos oficials d’obertura de mercats exteriors destinats a les Associacions i Federacions d’Exportadors reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d’Estat de Comerç, així com els Consells Reguladors d’Indicacions Geogràfiques.  

Beneficiaris

Associacions o federacions espanyoles d’exportadors reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d’Estat de Comerç en virtut de l’Ordre ITC/3690/2005 de 22 de novembre. 

Els consells reguladors i entitats de gestió d’indicacions geogràfiques protegides i denominacions d’origen protegides (Línia Indicacions Geogràfiques).

Data límit per la presentació

30/09/2022

Import de la convocatòria

896.234€

Enllaç

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220621_mercats-exteriors